Advies aan Hoge Raad over huurkorting bevestigt lijn INretail

INretail heeft enkele maanden geleden de Hoge Raad gevraagd om een duidelijke richtlijn op te stellen hoe huurders en verhuurders om moeten gaan met de betaling van huur tijdens gehele of gedeeltelijk lock-down in Corona tijd. Want alhoewel veel van de INretail-leden al deals met verhuurders hebben gesloten, kwamen ook velen daar nog niet uit. Er ligt nu een zwaarwegend advies van de advocaat-generaal (AG) aan de Hoge Raad, die op een aantal punten voor extra duidelijkheid zorgt. We verwachten dat dit advies (grotendeels) zal worden overgenomen. Huurrecht advocaten gebruiken deze uitspraak van de AG vanaf nu ook al in de praktijk. INretail is blij dat er nu een afgewogen oordeel ligt.

Belangrijkste punten
Onderstaand de belangrijkste punten op een rijtje (vele in lijn met eerdere adviezen van INretail):

– Er is in juridische zin sprake van een ‘gebrek’ en een ‘onvoorziene omstandigheid’ waardoor het niet reëel is dat de huurder de huur voor 100% moet doorbetalen.
– De AG vindt het belangrijk dat er algehele richtlijnen worden aangehouden over hoe tot verdeling van de schade te komen.
– Bij een percentage omzetverlies dient het uitgangspunt te zijn dat met datzelfde percentage de huur wordt verlaagd en dat deze verlaging op 50/50 basis tussen huurder en verhuurder wordt verdeeld.
– Omzetverlies moet per maand worden beoordeeld, waarbij geen rekening hoeft worden gehouden met omzetten in de maanden ervoor of erna (dus niet meewegen dat omzet bv. in maanden van opening weer aantrok).
– De AG is van mening dat moet worden gekeken naar het omzetverlies dat in het gehuurde wordt geleden (dus het gaat om de winkelomzet om omzetverlies te bepalen). Omzet via online hoeft (in beginsel) niet mee te worden gewogen. Ook omzet van andere (zuster-)vennootschappen hoeft daarbij niet te worden betrokken
– Ontvangen TVL dat betrekking heeft op het huurdeel (van het gehuurde waarop het omzetverlies is berekend) dient van de huurkorting te worden afgetrokken. (deze berekeningsmethode is net iets anders dan het eerdere advies van INretail maar komt grotendeels op hetzelfde neer)

Hoge Raad neemt advies over
In de conclusie van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad wordt de visie van INretail dus feitelijk overgenomen. Binnen enkele maanden volgt een uitspraak van de Hoge Raad. Die neemt in de regel de adviezen van een AG grotendeels over.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0