Arbeidsmarkt gespannen: Werkloosheid en vacatures dalen

Arbeidsmarkt blijft gespannen: werkloosheid en vacatures dalen

In het vierde kwartaal van 2023 hield de spanning op de arbeidsmarkt aan, met zowel een afname van het aantal werklozen als het aantal vacatures. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het aantal werklozen daalde met 6 duizend, terwijl er 5 duizend minder vacatures waren dan in het voorgaande kwartaal. Hierdoor bleef de verhouding tussen werklozen en vacatures gelijk, met 114 vacatures per 100 werklozen.

Het aantal banen blijft groeien, met een toename van 45 duizend in het vierde kwartaal. Over heel 2023 zijn er gemiddeld 173 duizend banen bijgekomen. De totale werkgelegenheid staat nu op 11,6 miljoen banen, een stijging van 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Zowel het aantal werknemersbanen als het aantal zelfstandigenbanen nam toe.

Niet alle sectoren profiteerden echter van deze groei. Zo daalde het aantal banen in de uitzendbranche met 4 duizend, terwijl de handel, vervoer en horeca juist 11 duizend banen zag toenemen. Ook de bouw, zorg en het openbaar bestuur lieten een significante groei zien.

Het aantal vacatures daalde voor het zesde opeenvolgende kwartaal, met 5 duizend vacatures minder dan in het voorgaande kwartaal. Toch werden er voor het eerst in 2023 meer nieuwe vacatures gemeld dan vacatures die vervuld werden. Het aantal openstaande vacatures per duizend banen daalde naar 43.

De arbeidsparticipatie blijft stijgen, met 73,2 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar die werkzaam is. Vooral het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam toe, terwijl het aantal flexibele werknemers afnam.

De werkloosheid nam licht af tot 3,5 procent van de beroepsbevolking, waarbij vooral jongeren profiteerden van een daling van de werkloosheid. Ondanks de afname van de werkloosheid blijft de spanning op de arbeidsmarkt voelbaar, met een aanhoudende krapte tussen vraag en aanbod.

Bron: CBS

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0