Betalingsregeling Belasting voor Ondernemers

Betalingsregeling Belasting voor Ondernemers

Op 13 juli 2023 is er een nieuwsbericht gepubliceerd over een betalingsregeling voor belastingen voor ondernemers. Ondernemers die moeite hebben met het betalen van termijnbedragen van de belastingschuldregeling, kunnen de betalingsregeling tijdelijk aanpassen. De aanpassing heeft invloed op het termijnbedrag, de invorderingsrente en de looptijd van de regeling.

Er wordt gewaarschuwd voor ondernemers die in april 2023 een brief hebben ontvangen waarin staat dat ze niet voldeden aan de voorwaarden voor het betalingsuitstel vanwege de coronacrisis en hier geen actie op hebben ondernomen. De Belastingdienst zal in juli 2023 een brief sturen waarin ze melden dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. Er is nog ongeveer een maand de tijd om actie te ondernemen en te voorkomen dat het volledige bedrag in één keer moet worden terugbetaald.

Er worden drie mogelijkheden geboden voor aanpassing van de betalingsregeling:
1. Betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen.
2. Betalen per kwartaal in plaats van per maand.
3. Terugbetalen van de belastingschuld in maximaal 7 jaar (84 maanden) in plaats van 5 jaar (60 maanden).

De ondernemer moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Belastingdienst voor een van deze regelingen. Elk van de regelingen heeft verschillende gevolgen, zoals veranderingen in termijnbedragen en invorderingsrente. Ook zijn er specifieke voorwaarden voor elke regeling.

Als de belastingschuld door het bijzonder uitstel €50.000 of hoger is, moeten de jaarstukken van de laatste drie kalenderjaren worden meegestuurd en een verklaring van een derde deskundige dat er geen aanwijzingen zijn dat de onderneming niet levensvatbaar is.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0