CBS: Inflatie in april 2,7 procent

CBS: Inflatie in april 2,7 procent bij snelle raming

In april bedroeg de inflatie in Nederland volgens een snelle schatting van het CBS 2,7 procent, wat een daling betekende ten opzichte van de 3,1 procent in maart. Deze raming is gebaseerd op voorlopige gegevens en de officiële cijfers worden op 7 mei gepubliceerd. De inflatie wordt maandelijks gemeten aan de hand van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar.

Prijsontwikkeling productgroepen
Naast het inflatiecijfer onthult het CBS bij deze snelle schatting ook de prijsontwikkeling van verschillende productgroepen, die op 7 mei allemaal uitgebreid worden gepubliceerd. Verder kondigt het CBS aan dat vanaf juni 2023 een nieuwe methode wordt gebruikt voor het meten en verwerken van energieprijzen in de CPI.

Snelle raming HICP
Het CBS publiceert twee verschillende inflatiecijfers: een gebaseerd op de CPI en een op de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). In april bedroeg de inflatie volgens de HICP 2,6 procent. Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP is dat de HICP geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning, terwijl de CPI deze kosten wel meeneemt op basis van de ontwikkeling van woninghuren. Deze verschillen worden nader toegelicht in een gepubliceerde publicatie.

Internationaal gebruiken lidstaten van de Europese Unie (EU) de HICP om inflatie tussen landen te vergelijken. Eurostat berekent op basis van HICP-cijfers de inflatie voor de eurozone en de EU, en de Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone.

Bron: CBS

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0