CBS Signaleert Inflatiestijging

Inflatie Stijgt naar 3,2% in Januari

Volgens een snelle raming van het CBS is de inflatie in januari 2024 gestegen naar 3,2%, een aanzienlijke toename vergeleken met de 1,2% in december 2023. Deze raming, gebaseerd op nog onvolledige gegevens, markeert een significante maand-op-maand prijsstijging van 0,5% voor consumenten. Exclusief energieprijzen, die een fluctuerende invloed op de inflatiecijfers hebben gehad, bereikte de inflatie zelfs 3,5%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 3,4% in december, wat de verminderende impact van energieprijzen op de inflatie onderstreept.

De prijsontwikkeling van energie heeft lange tijd een grote invloed gehad op de inflatie. Door de invoering van een prijsplafond in januari 2023, en de meting van inflatie op jaarbasis, is in januari 2024 de invloed van energieprijzen op de inflatie afgenomen. Daarnaast heeft het CBS vanaf juni 2023 een nieuwe methode toegepast voor het meten van energieprijzen in de Consumentenprijsindex (CPI), wat een gedetailleerder inzicht geeft in de impact op de inflatie en het gebruik van de CPI voor indexeringsdoeleinden.

Naast het algemene inflatiecijfer maakt het CBS ook de prijsontwikkeling van verschillende productgroepen bekend. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de jaarmutatie van industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen, energie inclusief motorbrandstoffen, voedingsmiddelen, dranken en tabak, en diensten. De definitieve CPI-cijfers voor januari zullen op 8 februari worden gepubliceerd, waarbij een uitgebreidere analyse van de prijsontwikkelingen per categorie verwacht kan worden.

De snelle raming van de Europese geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) laat een inflatie van 3,1% in januari zien, wat een lichte daling is vergeleken met de CPI-inflatie. Dit verschil benadrukt het belang van de HICP voor internationale vergelijkingen en het monetaire beleid binnen de eurozone.

Bron: CBS.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0