Disfunctionerende werknemer

Column Juridisch:

Disfunctionerende werknemer

Al ruim twee jaar werkt uw verkoopmedewerker bij u in de winkel. Omdat de samenwerking goed verliep, hebt u hem recent een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. Toeval of niet, maar sindsdien laat uw medewerker de teugels vieren. Hij komt het liefste zo laat mogelijk binnen ’s morgens, om ’s middags weer als eerste naar huis te gaan. Ineens laat hij steken vallen in zijn werkzaamheden en komen er klachten binnen van klanten. Juridisch gesproken, is er al enige tijd sprake van disfunctioneren. Dit kan zo niet langer doorgaan. U overweegt zelfs een ontslag. Wat kunt u nu als werkgever het beste doen?

Het meest simpele en beste advies in eerste instantie is: praten! Probeer in een gesprek uit te zoeken wat de reden zou kunnen zijn van zijn veranderde houding op de werkvloer. Misschien kampt uw medewerker wel met privé problemen, wat zijn gedrag zou kunnen verklaren. Dat neemt niet weg dat er dan nog steeds sprake kan zijn van disfunctioneren, maar in ieder geval ontstaat er dan wederzijds begrip en een basis om te praten over verbetering.

Wat is goed functioneren?
Terug naar de juridische kern: om tot een verbetering in het functioneren te komen, dient eerst in kaart te worden gebracht wat er precies onder goed functioneren wordt verstaan. Dit hangt onder meer af van de functie en het daarbij vereiste opleidings-, kennis- en ervaringsniveau. Wat helpt, is als u als werkgever voor iedere functie binnen uw bedrijf functie- en competentieprofielen hanteert, zodat op basis van objectieve criteria iedere werknemer bij indiensttreding weet of kan weten wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit kan onduidelijkheden en discussies voorkomen, op het moment dat een medewerker – in uw optiek? – niet goed functioneert.

Individuele functioneren
Vervolgens kan specifiek voor de individuele werknemer worden nagegaan, wat er precies schort aan het functioneren. Als werkgever is het belangrijk om aan uw werknemer duidelijk te maken waarom u vindt dat hij niet goed functioneert. U zal hiertoe concrete verbeterpunten dienen aan te reiken, waarbij uw werknemer ook begrijpt op welke punten hij zal moeten verbeteren. U kunt gebruik maken van voorbeelden. Denk hierbij in het geval van de verkoopmedewerker in de inleiding, aan bijvoorbeeld (schriftelijke) klachten van klanten en aan enkele concrete situaties, compleet met data en tijdstippen, waarin uw medewerker te laat op het werk verscheen of te vroeg naar huis ging.

Individueel verbeterplan
Als tussen partijen helder is wat in de betreffende functie onder goed functioneren wordt verstaan èn op welke concrete punten het functioneren van de individuele werknemer, verbetering behoeft, dan kunnen partijen hiermee gezamenlijk aan de slag gaan met een zogenoemd schriftelijk individueel verbeterplan.

Als werkgever dient u dit verbeterplan op te stellen, inclusief concrete verbeterpunten, heldere termijnen, heldere randvoorwaarden, ondersteuning, training en coaching en evaluatiemomenten. Eén van de belangrijkste voorwaarden, is dat aan een werknemer een redelijk tijdsbestek gegund dient te worden, om tot daadwerkelijke verbetering in het functioneren te komen.

Dossieropbouw
Het is belangrijk dat u van alle evaluatiemomenten die u met uw werknemer houdt, een schriftelijk gespreksverslag maakt. Bij voorkeur laat u uw werknemer deze gespreksverslagen ook ondertekenen. Zo bouwt u ondertussen een dossier op, in het geval mocht blijken dat uw werknemer blijvend disfunctioneert.

Ontslag? 
Pas als voornoemde stappen zorgvuldig zijn gezet – en ook nog de mogelijkheden zijn onderzocht tot eventuele herplaatsing in een andere functie – kan eventueel een ontslagaanzegging vanwege disfunctioneren worden gedaan. Als het goed is ligt er dan inmiddels ook een voldoende onderbouwd personeelsdossier, dat als basis kan dienen voor het gewenste ontslag.

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0