‘Economie groeit harder door binnenlandse bestedingen’

De Nederlandse economie zal in 2015 en 2016 met 2 procent groeien. Dat is iets meer dan eerder werd verwacht, dankzij een sterkere toename van de binnenlandse bestedingen. Dat schreven economen van de Rabobank dinsdag in hun Economisch Kwartaalbericht. Zowel de consumptie als de investeringen laten een stijging zien. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het herstel van de woningmarkt. Door hogere woninginvesteringen profiteren onder meer de bouw en de detailhandel. Tegenover de hogere economische groei in ons land staat een terugvallende groei van de wereldeconomie, vooral door tegenvallende prestaties van de Chinese, Amerikaanse en Britse economie begin dit jaar. Geopolitieke spanningen (Oekraïne, Midden-Oosten) en de situatie rondom Griekenland blijven risico’s vormen.

Naast de export leveren in 2015 en 2016 de binnenlandse bestedingen een bijdrage aan de economische groei. Econoom Björn Giesbergen van de Rabobank: “We verwachten dat de particuliere consumptie in beide jaren met 1,5 procent zal toenemen. De lage inflatie en de stijging van de lonen zorgen voor een toename van de koopkracht. Voor 2016 voorzien we een lagere groei van de reële lonen, doordat de inflatie weer oploopt. Dat de particuliere consumptie ook in 2016 toeneemt, komt doordat huishoudens steeds meer uit de spaarstand komen en de werkgelegenheid groeit. Dat de spaarneiging terugloopt, heeft onder meer te maken met de afname van de onderwaterproblematiek op de woningmarkt door eerdere aflossingen en stijging van de huizenprijzen. De aantrekkende woningmarkt heeft sowieso een positieve invloed op de woninginvesteringen en de uitgaven aan onder meer woninginrichting en huishoudelijke artikelen. Daarnaast is het gunstig voor onze economie dat de overheidsbestedingen de groei voor het eerst in jaren niet afremmen. Het is zelfs denkbaar dat de binnenlandse bestedingen volgend jaar een extra duwtje krijgen door lastenverlichting voor burgers en bedrijven. De werkloosheid daalt, maar blijft door een toename van het arbeidsaanbod nog wel relatief hoog.”

Rabobank-300x190

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0