Ervaringen ontslagrecht deel 3

Column Juridisch:

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid:
Eerste ervaringen nieuwe ontslagrecht sinds 1 juli 2015
(deel 3)

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, is het Nederlandse ontslagrecht per 1 juli 2015 flink gewijzigd. In de maanden daarvoor is in verschillende media een beeld geschetst als zou het ontslagrecht eerlijker, eenvoudiger en goedkoper worden. Maar is dat ook zo? De eerste ontslagprocedures bij kantonrechters zijn inmiddels gevoerd. In een drieluik van columns, de eerste conclusies over het nieuwe ontslagrecht in de praktijk. In deze derde column: wat kost dat eigenlijk, een ontslag van een werknemer onder het nieuwe ontslagrecht? Onder het nieuwe ontslagrecht is het ontslaan van personeel niet eenvoudiger geworden, omdat de kantonrechter strikt aan de wet is gebonden. En niet alleen wat betreft de ontslaggronden, maar ook wat betreft het toewijzen van een ontslagvergoeding.

Transitievergoeding
In feite zijn er slechts twee smaken: in geval van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, heeft de werknemer in principe recht op de wettelijke transitievergoeding. De uitkomst bij de wettelijke transitievergoeding is gemiddeld (veel) lager dan de (neutrale) ontslagvergoeding die bij de kantonrechtersformule uit de bus rolde. Voor u als werkgever geldt dus: het ontslaan op zichzelf is lastiger geworden, maar als u de kantonrechter weet te overtuigen, dan bent u onder het nieuwe ontslagrecht doorgaans goedkoper uit.

Billijke vergoeding
Of u moet het als werkgever wel heel bont maken en door ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ het ontslag in de hand hebben gewerkt. In dat geval kan de kantonrechter tevens een aanvullende billijke vergoeding toekennen. In de wetsgeschiedenis werd al snel gesproken over het ‘muizengaatje’. U raadt het al: voor toewijzing van een billijke vergoeding zal slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn.

Uitspraken kantonrechters
In de uitspraken na 1 juli 2015 blijkt ook dat kantonrechters niet snel een billijke vergoeding toewijzen. Twee voorbeelden, waarin dat wel gebeurde: De kantonrechter in Den Bosch oordeelde dat een werkgever, met het achterlaten van een zieke chauffeur in een lege BV zonder liquide middelen, waardoor ook geen salaris meer werd betaald, zijn verplichtingen grovelijk had verwaarloosd en de werknemer daardoor in een onhoudbare situatie had geplaatst. De billijke vergoeding was gelijk is aan de transitievergoeding. De kantonrechter in Rotterdam oordeelde dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, nu de werkneemster (63 jaar, 22 dienstjaren) herhaaldelijk kwetsend was bejegend en er sprake was van schelden, vloeken en ‘wegpesten’. Een ‘forse’ billijke vergoeding was op zijn plaats, mede omdat de werkgever ook dossiers naar haar toe had gegooid. Naast de transitievergoeding van € 16.184,- bruto werd een billijke vergoeding van € 50.000,- bruto toegekend (dus ruim driemaal de transitievergoeding).

Conclusie
Toewijzing van een billijke vergoeding door kantonrechters is slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde. Uit de enkele uitspraken tot nu toe, valt nog niet voldoende af te leiden hoe kantonrechters de hoogte van een billijke vergoeding berekenen. Als u het als werkgever dus niet al te bont maakt, bent u gemiddeld genomen voor een ontslag van een werknemer goedkoper uit dan voorheen. Zorg wel dat u dan het personeelsdossier op orde hebt om überhaupt tot een ontslag te komen. Dat geldt niet alleen bij een gang naar de kantonrechter, maar ook in de fase daarvoor. Bedenk namelijk goed dat als een werknemer (of zijn advocaat) doorheeft dat het personeelsdossier (te) dun is, hij daar in een onderhandeling over de hoogte van de ontslagvergoeding dankbaar gebruik van zal maken. Waardoor een gewenst ontslag uiteindelijk niet veel goedkoper zal zijn dan onder het oude ontslagrecht met de kantonrechtersformule het geval was. Sterker: sinds 1 juli 2015 wordt er nog steeds scherp onderhandeld over hoge ontslagvergoedingen, die de wettelijke transitievergoeding (vele malen) overstijgen.

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0