INretail over vakantiewerkers: dit zijn de regels voor werkgevers

INretail over vakantiewerkers: dit zijn de regels voor werkgevers

Waar moet je mee rekening houden bij vakantiewerkers? Wanneer is iemand officieel een vakantiewerker en wanneer niet? En hoe zit het met het contract? INretail zette het op een rij. 

Wanneer is iemand een vakantiewerker?

Vakantiewerkers zijn scholieren of studenten die tijdens hun schoolvakanties maximaal acht weken werken. Het is belangrijk op te merken dat de cao niet van toepassing is op deze medewerkers. Voor minderjarigen gelden specifieke regels wat betreft werkzaamheden en werktijden, ter bescherming van deze groep.

Wat voor soort werk mogen vakantiewerkers doen?

De regels voor het werk dat vakantiewerkers mogen uitvoeren, zijn vastgelegd in de Arbowet om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Voor minderjarigen zijn er aanvullende regels. Meer informatie hierover is te vinden in de kennisbank.

Moet je een arbeidsovereenkomst afsluiten met vakantiewerkers?

Ja, vakantiewerkers zijn reguliere werknemers en dezelfde voorwaarden gelden als voor andere medewerkers, hoewel de cao niet van toepassing is. Voor vakantiewerkers mag geen proeftijd worden afgesproken, omdat de arbeidsovereenkomst korter duurt dan zes maanden. Jongeren onder de 16 jaar hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Het is verstandig om het arbeidscontract mede te laten ondertekenen door de ouder/voogd om onduidelijkheid te voorkomen.

Wat zijn de werktijden van vakantiewerkers?

De werktijden van vakantiewerkers zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet om te lange werkdagen of werkdagen op te late uren te voorkomen. Voor minderjarigen gelden aanvullende regels:

Leeftijd Max. werkuren per week Max. werkuren per dag Max. dagen achter elkaar Werktijden Pauze Verplicht rusten
13-14 jaar 35 uur 7 uur 5 dagen 7.00 – 19.00 uur Na 4,5 uur (min. 30 min) Min. 14 uur na elke werkdag
15 jaar 40 uur 8 uur 5 dagen 7.00 – 21.00 uur Na 4,5 uur (min. 30 min) Min. 12 uur na 2 werkdagen
16-17 jaar 45 uur (max. 160 per maand) 9 uur Min. 1,5 vrije dag per week 7.00 – 23.00 uur Na 4,5 uur (min. 30 min) Min. 12 uur na 2 werkdagen

Bron: INretail

Let op dat deze regels gelden voor vakantieweken en niet van toepassing zijn op schoolweken. Voor meer details, zie de kennisbank.

Wat is het loon van een vakantiewerker?

Vakantiewerkers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Daarnaast hebben vakantiewerkers recht op vakantietoeslag, wat 8% van het brutominimumloon bedraagt. De uurlonen zijn te vinden in de loontabellen op de website.

Voor meer informatie, bezoek onze adviestool of raadpleeg de kennisbank op onze website.

Bron: INretail

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0