Nieuw arbeidsrecht geen concurrentiebeding

Column Juridisch:

Nieuw arbeidsrecht vanaf 1 januari 2015:
geen concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

U wilt graag een nieuwe werknemer aannemen. Naast veel klantcontacten, zal hij of zij ook mede direct aanspreekpunt van uw leveranciers worden. U verwacht veel van deze nieuwe werknemer, maar denkt ook vooruit: immers, u wilt niet dat uw werknemer er vroeg of laat met (een deel van) uw klanten vandoor gaat, omdat hij of zij bij de concurrent kan gaan werken of voor zichzelf wilt beginnen. Bij het aangaan van de eerste arbeidsovereenkomst wilt u daarom graag een concurrentiebeding opnemen. Let hierbij op de specifieke vereisten en regels die gelden voor het opnemen van een rechtsgeldig concurrentiebeding en met name als u deze nieuwe werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbiedt. De ervaring leert namelijk dat een eerste arbeidsovereenkomst vaak voor bepaalde tijd wordt overeengekomen.

Een concurrentiebeding is het beding waarbij de werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige. Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde medewerkers niet bij een (directe) concurrent werkzaam worden. Dit is te voorkomen door het aangaan van een concurrentiebeding. Hierdoor wordt de medewerker echter wel beperkt in zijn mogelijkheden om elders arbeid te verrichten. Doordat de medewerker minder alternatieven heeft voor zijn huidige werkgever zal hij eerder geneigd of gedwongen zijn om bij de huidige werkgever te blijven.

Aangaan van een rechtsgeldig concurrentiebeding
Het concurrentiebeding tussen de werkgever en de meerderjarige werknemer dient schriftelijk te worden overeengekomen. Om geen discussies achteraf te krijgen, is het raadzaam om een werknemer te laten tekenen voor het concurrentiebeding. Het meest praktisch is het om het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen, deze zal de nieuwe werknemer immers toch al ondertekenen. Op zichzelf kan het concurrentiebeding ook separaat worden overeengekomen, in bijvoorbeeld een addendum op de arbeidsovereenkomst, maar een concurrentiebeding dat in een cao of een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen, is in beginsel niet verbindend. Dit kan weer anders zijn, indien de werknemer een verklaring ondertekent, dat hij bekend is en instemt met de inhoud van het binnen de organisatie geldende concurrentiebeding.

Nieuw arbeidsrecht, het concurrentiebeding en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in beginsel alleen mag worden aangegaan met de werknemer waarmee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Echter, onder bepaalde voorwaarden zijn er voor de werkgever ook bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mogelijkheden om een rechtsgeldig concurrentiebeding met een werknemer overeen te komen. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Om een rechtsgeldig concurrentiebeding met een werknemer aan te gaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dient u als werkgever gelijktijdig met het aangaan van het concurrentiebeding, een schriftelijke motivering te geven, waaruit de noodzaak van het beding – lees: de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen – blijkt. Bij het ontbreken van een dergelijke schriftelijke motivering, is de sanctie zwaar: het concurrentiebeding is dan nietig en wordt derhalve geacht nooit te hebben bestaan.

Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan gedacht worden aan specifieke werkzaamheden of een specifieke functie, waarbij het voordeel voor de werkgever bij een concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel voor de werknemer. Of er in een individueel geval sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, hetgeen het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtvaardigt, hangt uiteraard af van de specifieke werkzaamheden en/of functie en de specifieke kenmerken van uw bedrijf.

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0