Nieuwe cao voor winkels in retail non-food

CAOVanaf deze maand is er een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van kracht voor de retail non-food sector, met een looptijd van twee jaar tot 1 januari 2026. Bijna 200.000 werknemers in deze sector kunnen vanaf 1 januari 2024 rekenen op een loonsverhoging van minimaal 3,75%, met mogelijk hogere percentages afhankelijk van functie en ervaringsjaren. Daarnaast zijn er geplande salarisverhogingen op 1 juli 2024 en tweemaal in 2025.


Stijging

Op 1 juli 2024 stijgen alle salarissen in het loongebouw met het percentage waarmee de overheid besluit het wettelijk minimum uurloon op die datum te verhogen. Ook in 2025 gebeurt dat nog twee keer, op 1 januari en 1 juli 2025. “Het is een net eindbod dat bij de vakbonden werd neergelegd”, stelt algemeen directeur Jan Meerman van werkgeversorganisatie INretail. “Er staat veel druk op de non-food retailmarkt en de  behoefte aan rust en duidelijkheid is groot, zowel bij er werkgevers als medewerkers. Dat blijkt ook uit positieve uitkomsten van achterban raadplegingen van de vakbonden CNV Vakmensen, AVV, De Unie en RMU.“

Uurloonsysteem

Een opmerkelijke verandering in deze CAO is de overgang van een maandloon naar een uurloonsysteem. Dit besluit is genomen vanwege de beslissing van de overheid om het minimum uurloon te baseren op een 36-urige werkweek. INretail adviseert werkgevers om bij het aannemen van nieuwe medewerkers en bij personeelsplanningen een 36-urige werkweek als uitgangspunt te nemen. Gedurende de looptijd van de CAO zal er onderzoek worden gedaan naar de werk-privébalans van medewerkers en naar een loongebouw dat toekomstbestendig is.

Bron: Inretail

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0