Ondernemersorganisaties: Harde reductiedoelstellingen bittere noodzaak

Ondernemersorganisaties: Harde reductiedoelstellingen bittere noodzaak

Ondernemersorganisaties, zoals MKB-Nederland en VNO-NCW, benadrukken de noodzaak van harde en meetbare reductiedoelstellingen om de groeiende regeldruk te beheersen. Dit komt als reactie op een rapport van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waaruit blijkt dat bijna een derde van de regels onuitvoerbaar is voor ondernemers en dat steeds vaker extern advies nodig is om aan regelgeving te voldoen. Dit leidt tot aanzienlijke kosten, die onaanvaardbaar zijn.

De regeldruk in Nederland neemt voortdurend toe, terwijl er zelden regels worden geschrapt. Zelfs de Europese Commissie hanteert nu een beleid om 25 procent van haar rapportageverplichtingen te verminderen, terwijl in Nederland meer nodig is. Het verminderen van regeldruk, met name voor het mkb en het schrappen van onwerkbare regels, is essentieel om ondernemers meer ademruimte te geven.

De huidige aanpak van het ministerie van EZK is positief, maar er moet nog meer worden gedaan. Ondernemers moeten vaak extern advies inwinnen vanwege de complexiteit van regels, wat hoge kosten met zich meebrengt. Dit moet worden verminderd. Daarnaast moet overwogen worden om kleine bedrijven vrij te stellen van bepaalde wetgeving om de regeldruk te verminderen.

De grootste regeldruk en verplichtingen zijn te vinden in het sociale domein met betrekking tot werkgeverschap. Hier moeten stappen worden ondernomen om de last voor ondernemers te verlichten, zoals het verminderen van verplichtingen rond loondoorbetaling bij ziekte, transitievergoedingen en arboregels.

In het algemeen is het verminderen van regeldruk en het creëren van een faciliterend beleid van groot belang om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren, aldus de ondernemersorganisaties.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0