Plannen Prinsjesdag 2023 voor de retail

Plannen Prinsjesdag 2023 voor de retail  

Afgelopen week presenteerde het kabinet de Miljoenennota. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer en heeft de kamer haar wensen neergelegd. Hier delen we de enkele mogelijke wijzigingen voor de retail.   

Stijging loonkosten 

Het wettelijk minimumloon (WML) stijgt per 1 januari met 10,15%.  Dit leidt tot forse kostenstijgingen voor werkgevers. Onder meer doordat de werkgeverslasten en pensioenlasten meestijgen met de stijging van het WML. Verder is het kabinet voornemens om per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon in te voeren wat leidt tot een verdere stijging met meer dan 5%. Van loonkostencompensatie voor werkgevers is geen sprake. Doormiddel van een korting op de Aof-premie wil het kabinet de werkgeverslasten verlagen. 

Prijsplafond op de energierekening 

Het kabinet komt met een prijsplafond op de energierekening voor huishoudens en ondernemers per november. Dit prijsplafond geldt voor de eerste 1200 m³ voor gas en 2400 KWh voor elektra per huishouden. 

Werken laten lonen 

Het kabinet zet stappen om werken meer te laten lonen. Naast een verlaging van inkomstenbelasting op eerste schijf in box 1, wordt ook de arbeidskorting extra verhoogd, naast de verhoging die was afgesproken in het coalitieakkoord. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2023 € 5.052. 

Subsidieregeling Impulsaanpak winkelgebieden 

Er wordt € 100 miljoen geïnvesteerd in winkelgebieden. Deze ‘Impulsaanpak winkelgebieden’ is verspreid over meerdere jaren. De eerste € 22 miljoen is toegekend, maar de resterende € 78 miljoen nog niet. 

Tijdspad invoering Zero Emissie Zones (ZES) 

Ondanks de achterlopende oplaadcapaciteit en beschikbaarheid van emissievrije voertuigen, houdt het kabinet de ambitie om vast te houden aan het tijdspad voor invoering van de Zero Emissie Zones voor bestel- en vrachtauto’s.

Verhoging lage Vpb-tarief 

De winstbelasting wordt verder verhoogd en de schijf van het lage Vpb-tarief wordt verlaagd. 

Verhoging belasting op inkomen DGA  

De doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft. Hierdoor gaan DGA’s zichzelf meer loon uitkeren waarover de heffing in box 1 geheven wordt. Deze maatregel is nog niet opgenomen in het Belastingplan, maar wordt daar op korte termijn aan toegevoegd door middel van een nota van wijziging.   

Verhoging overdrachtsbelasting 

Ondernemers gaan vanaf 1 januari 10,4 procent overdrachtsbelasting betalen bij aankoop van bijvoorbeeld een bedrijfspand. 

Regulering flexibele arbeidsrelaties 

Het kabinet bereidt wetgeving voor op het punt van flexibele arbeidsrelaties die in 2023 naar de Kamer gaat. Daarbij volgt het kabinet op hoofdlijnen het advies van de SER. Het gaat onder meer om het vervangen van oproepcontracten door basiscontracten met meer zekerheid voor werknemers.   

Subsidieregeling praktijkleren 

Per 2023 zal naar verwachting nog maar maximaal € 2.300 per leerplaats beschikbaar zijn voor leerbedrijven die een bbl-student begeleiden. Terwijl een leerbedrijf de afgelopen jaren nog de maximale € 2.700 per leerplaats ontving. Een afname van € 400 per bbl-plek dus.  

Onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd 

Per 2023 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 naar 21 eurocent per kilometer. 

Bron: Inretail 

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0