Retail- en vastgoedsector bereiken akkoord

Na intensieve onderhandelingen in de afgelopen weken is de retailsector tevreden met het afgesproken steunakkoord vanuit de vastgoedsector. Belangrijk is dat alle betrokken partijen, naast retail en vastgoed, ook banken en de overheid samen de financiële pijn verdelen die is ontstaan door het voor vele winkels (bijna volledig) wegvallen van de omzet in de afgelopen weken. Het Steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en per locatie. Kern van de afspraak is dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni worden opgeschort voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% over deze periode. De minimum opschorting is 50%, maar kan oplopen tot 75% tot 100% voor de zwaarder getroffen retailers en/ of winkelbedrijven die een volledige sluiting kennen. Jan Meerman is als voorzitter van de stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland en directeur van INretail actief betrokken bij de onderhandelingen en is tevreden met het akkoord. “Ik ben blij dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen in dit lastige vraagstuk. Mooi om te zien dat private partijen tot dit akkoord zijn gekomen, zonder ingrijpen van de overheid. Ook goed dat we ons met zijn allen realiseren dat we nog totaal niet in kunnen schatten hoe de komende maanden zich zullen ontwikkelen en dat we hebben afgesproken de maatregelen te kunnen verlengen, als de periode van omzetverlies langer aanhoudt. Op dit moment betekenen deze afspraken een flink stuk verlichting in de liquiditeit die vele retailers keihard nodig hebben om deze periode te overleven”. Betrokken partijen spreken met elkaar af dat de uiteindelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen na afloop van de periode van drie maanden wordt beoordeeld. Pas dan is de daadwerkelijke impact per retailer, verhuurder en locatie duidelijk. Vanwege de complexiteit van grote internationale retailers is afgesproken dat daar maatwerk tussen verhuurder en huurder dient te worden afgesproken. Verhuurders zijn uiteraard vrij om verdergaande verlichting te geven.
Belangrijk in de onderhandelingen tussen retail en vastgoed was de steun van de banken en de overheid. Banken geven financiële ruimte voor deze afspraken doordat ze voor een periode van zes maanden uitstel van aflossing verschaffen aan verhuurders en bereid zijn tot maatwerk afspraken voor grotere financieringen. Het ministerie van EZK roept andere vastgoedfinanciers op om de banken te volgen met de aflossingsvrijstelling en heeft toegezegd te bekijken of ze deze regeling algemeen verbindend kan maken.

Het steunakkoord is o.a. terug te vinden op de site van INretail.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0