Retailondernemers verwachten in 2015 een omzetstijging van 1,5%

Retailondernemers verwachten in 2015 een omzetstijging van 1,5 procent. Dat blijkt uit de retailscan van platform Branche In Zicht (Biz). De release voor 2015 is aangepast aan recente ontwikkelingen en geeft mkb-ondernemers in de detailhandel direct inzicht in hun financiële positie én hun positie ten opzichte van concullega’s. Het invullen van de scan levert de individuele retailer naast een algemene benchmark óók aandachtspunten voor zijn eigen onderneming.

Resultaten Retailscan 2014
Naast de release voor 2015 heeft SRA-BiZ nu ook de resultaten van de ingevulde Retailscan over 2014 beschikbaar. De scan werd door ruim 350 respondenten ingevuld; daarvan is 24% werkzaam in de foodsector, 76% in de non-food. Van de respondenten zegt 26% onderdeel uit te maken van een franchiseketen, 45% heeft een bv. 82% is dga of eigenaar. 76% van de respondenten heeft minder dan 10 fte in dienst, 16% tussen de 11-50 fte.

Voor 2015 verwachten retailondernemers een stijging van de omzet (1,5%) en van de winst (2,3%) De brutomarge is 40% en de personeelskosten bedragen 22% van de omzet. In 2015 zullen de personeelskosten naar verwachting met 0,7% stijgen terwijl investeringen nauwelijks zullen worden gedaan (0,04%). Opmerkelijk is dat de financieringsbehoefte zich onder ondernemers in de retail negatief ontwikkelt (-1,2%).

Kansen voor de branche
De detailhandel verandert fundamenteel. Nieuwe concepten, waaronder de combinatie non-food en horecadiensten, ontstaan en de invloed van het online-kanaal wordt steeds groter. De tijd dat het winkelpersoneel per definitie een informatievoorsprong had op de consument is voorbij door de nieuwe media. Deze veranderingen bieden kansen, om formules te verleggen en daarmee groei te realiseren. Om die kansen te benutten moeten retailers hun strategie aanscherpen door innovatie, lokale aanpassing en samenwerking. De respondenten noemen met name de aantrekkende economie (73%), marktontwikkelingen (53%) en efficiënter werken (41%) als de voornaamste kansen voor de branche.

De belangrijkste bedreigingen voor de detailhandel zijn een tekort aan personeel met de juiste competenties en winkelleegstand. De retail heeft last van overcapaciteit met een gemiddelde leegstand van 7,5% van alle winkelpanden. De ondernemers die de Retailscan hebben ingevuld zien de economische ontwikkelingen als de belangrijkste bedreiging (57%), gevolgd door marktontwikkelingen (54%) en maatschappelijke trends (41%).

www.sra.nl/biz

Branches-in-Zicht-2015-282

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0