Tekort aan arbeidskrachten grootste knelpunt detailhandel

Begin derde kwartaal dit jaar zag ruim 40 procent van de ondernemers in de detailhandel het tekort aan arbeidskrachten als grootste knelpunt voor hun bedrijf. Sinds het CBS in 2011 startte met het meten van het tekort aan arbeidskrachten als belemmering voor detailhandelsbedrijven waren nog nooit zoveel detailhandelsondernemers zo bezorgd over hun personeelssterkte. Financiële beperkingen vormden begin juli nauwelijks een probleem voor detailhandelsondernemers. Een meerderheid van de ondernemers in de detailhandel dacht overigens begin juli dat hun prijzen verder zullen stijgen in het derde kwartaal. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

In half jaar tijd ruime verdubbeling aantal detailhandelsbedrijven met personeelstekort                       

Het percentage detailhandelsondernemers dat het tekort aan personeel als grootste belemmering voor de bedrijfsvoering ervaart, is van begin januari dit jaar tot begin juli meer dan verdubbeld van 19,3 procent naar 41,2 procent van de detailhandelsondernemers. Een tekort aan verkoopmiddelen, materiaal en ruimte was begin juli dit jaar voor 16,3 procent van de ondernemers in de detailhandel het grootste probleem. Verder vormden onvoldoende vraag (bij 11,2 procent van de ondernemers), financiële beperkingen (3,3 procent) voor een duidelijke minderheid van de ondernemers het grootste obstakel. Bijna 19 procent van de detailhandelsondernemers gaf begin derde kwartaal helemaal geen knelpunten te hebben.

Per saldo ruim 20 procent van de detailhandelsondernemers verwacht minder omzet in het derde kwartaal                                             

Wat omzetverwachting betreft is het aantal pessimisten onder de detailhandelsondernemers duidelijk groter dan het aantal optimisten. Ruim 36 procent dacht begin juli dat de omzet in het derde kwartaal van dit jaar zal dalen, terwijl bijna 16 procent uitging van een omzetstijging.. Bijna de helft van de ondernemers ging uit van gelijkblijvende omzet in deze periode.

Meerderheid detailhandsondernemers verwacht verder oplopende prijzen in het derde kwartaal  

Oplopende detailhandelsprijzen in het derde kwartaal werd begin juli door een meerderheid van 52,5 procent van de ondernemers verwacht. Er waren begin derde kwartaal in de detailhandel nauwelijks ondernemers te vinden die een prijsdaling voorzagen (slechts 0,8 procent van de ondernemers). Gelijkblijvende prijzen in het derde kwartaal werd door 46,7 procent van de detailhandelsondernemers verwacht.  

Pessimisme over  ontwikkeling economisch klimaat                               

Detailhandelsondernemers waren begin juli per saldo negatief over de verwachte ontwikkeling van het economisch klimaat. Slechts 4,7 procent ging ervan uit dat het economisch klimaat in het derde kwartaal zal verbeteren, terwijl 20,1 procent een verslechtering van het economisch klimaat verwachtte. Driekwart daarentegen verwachtte noch een verbetering noch een verslechtering van de economische omstandigheden.             

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0