Traceerbaarheid is de enige manier om blijvende duurzaamheid te bereiken

Traceerbaarheid is de enige manier om blijvende duurzaamheid te bereiken

 Alleen door een gemeenschappelijke basis te creëren voor een traceerbaarheidssysteem dat wordt gedeeld door de hele schoenen- en lederwarensector, kunnen productiebedrijven in de hele toeleveringsketen een serieus en vergelijkbaar pad naar duurzaamheid volgen dat kopers en consumenten helpt hun aankopen te beoordelen.

Expo Riva Schuh & Gardabags stelt voor om de industrie te helpen door haar “culturele” invloed uit te oefenen en haar internationale netwerk ter beschikking te stellen. Het doel is ervoor te zorgen dat professionals uit de industrie die traceerbaarheidsproblemen onderzoeken en spelers in de productieketen het eens kunnen worden over gedeelde parameters en strategieën die hen stap voor stap kunnen leiden naar producten die steeds meer aandacht hebben voor de toestand van de planeet en de mens op sociaal en economisch vlak.

De problemen van duurzaamheid

Duurzaamheid levert twee problemen op. De eerste: geen enkel bedrijf is in elk opzicht duurzaam. Zoals het tot nu toe is geïnterpreteerd, houdt duurzaamheid een probleemgerichte benadering in (of dit nu het gebruik van water, energie, chemicaliën, recycling, arbeidsbeleid, enz. is).  Het tweede probleem van duurzaamheid betreft overmatige certificering. De afgelopen jaren hebben we een ongecontroleerde wildgroei aan certificatie-instellingen en -systemen gezien

Het ontbreken van een pad dat door de hele internationale mode-industrie wordt gedeeld en het ontbreken van gemeenschappelijke normen betekent dat de hele waardeketen gedwongen wordt om investeringen te doen en strategieën te ontwikkelen die de groei van duurzame oplossingen niet bevorderen. Integendeel, ze verhogen de kosten en de organisatorische chaos, en zorgen ervoor dat bedrijven zich niet kunnen presenteren aan kopers of consumenten met duidelijke, eenduidige en dus vergelijkbare communicatie.

Traceerbaarheid als oplossing

Om deze impasse te doorbreken zou men moeten focussen op traceerbaarheid en de vele kwesties met betrekking tot duurzaamheid te interpreteren met een eenduidig ​​en transparant traceerbaarheidssysteem als basis. Dit systeem zou geleidelijk belangrijke parameters implementeren die alle bedrijven in de internationale modesector in staat zouden stellen om stap voor stap op weg te gaan naar steeds duurzamere collecties, zonder bang te hoeven zijn voor verrassingen of onverwachte eisen. Ook kopers en consumenten konden naar dit systeem verwijzen, om een ​​duidelijk beeld te krijgen van hoe duurzaam elk product is.

Dit systeem zou niet alleen kosten met zich meebrengen voor bedrijven; het zou hen duidelijke gegevens opleveren die kunnen worden geanalyseerd om processen te optimaliseren.

 

Tot nu toe dachten we meer in termen van best practices, geïdentificeerd door de marketingteams van elk afzonderlijk bedrijf en niet gerelateerd aan de behoeften van de sector of de toeleveringsketen als geheel. Het invoeren van een gedeeld traceerbaarheidssysteem zou de sector helpen een evolutionaire sprong te maken: “We moeten overstappen van een bedrijfsspecifieke naar een sectorspecifieke aanpak. Het doel is niet zozeer om de industrie te verduurzamen door veel bedrijven te verduurzamen, maar om een ​​duurzaam industrieel systeem te bedenken en in te voeren waar bedrijven onderdeel van kunnen worden”.

Een concreet voorbeeld: als een schoen uit zo’n 60 materialen bestaat, gemaakt door bijna evenveel bedrijven, en ik voor elk onderdeel moet bepalen hoe duurzaam hij is, om zo aan elk eindproduct een duidelijk en transparant duurzaamheidspaspoort toe te kennen, het is absurd om te veronderstellen dat een dergelijke uitdaging niet zou worden aangegaan op basis van een eenduidige aanpak die door de hele sector wordt gedeeld. Het elke keer harmoniseren van verschillende certificeringen en niet-homogene gegevens zou zowel onduidelijk als kostbaar zijn.

Expo Riva Schuh & Gardabags en traceerbaarheid

Door het werk van het Wetenschappelijk Comité fungeert de vakbeurs Riva del Garda als een klankbord voor dit meer volwassen idee van duurzaamheid en het bevorderen van een traceerbare toeleveringsketen. Het is niet de bedoeling om de good practices van individuele bedrijven voor het voetlicht te brengen, maar om toe te werken naar een door de industrie gedeeld systeem en zo een leidraad te bieden voor alle bedrijven.

Waarom zou een beurs over dergelijke kwesties moeten gaan? Omdat het misschien wel de enige onafhankelijke entiteit is die in staat is om de hele sector op internationaal niveau samen te brengen. In tegenstelling tot individuele ondernemers of verenigingen, zowel nationaal als supranationaal, heeft het een aanzienlijk concurrentievermogen: als platform voor promotie, communicatie en zakendoen is het een belangrijke speler op de markt. Wanneer een beurs als Expo Riva Schuh & Gardabags zich inzet om kopers duidelijke en vergelijkbare informatie te geven over het duurzaamheidsniveau van bedrijven en collecties, geeft dat een sterk signaal af aan de hele branche, die steeds meer zal worden gestimuleerd om te investeren in duurzaamheid. De beurs wordt een instrument van culturele verspreiding, waardoor duurzaamheid een krachtig concurrentiewapen wordt

.De strategie die door Expo Riva Schuh & Gardabags is uitgestippeld, voorziet er niet in dat het evenement een certificerende instantie of de ontwikkelaar van een platform voor traceerbaarheid wordt, maar is eerder gericht op het samenbrengen en tot stand brengen van een dialoog tussen degenen die dit doen voor de kost en sectorbedrijven. Zo bouwen we aan een gedeeld pad dat, via de traceerbaarheidstool, zal leiden tot de duurzaamheid van de hele schoenen- en lederwarenindustrie.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0