Verrekenen met het loon, mag dat?

Column Juridisch:

Uw werknemer verricht in dienst van u als werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid. Dit is de essentie van de arbeidsovereenkomst, zoals die ook uit de wet volgt. Loon vormt hierbij dus één van de essentialia van de arbeidsovereenkomst, dat u aan uw werknemer betaalt. Maar wat te doen als ú nog geld van uw werknemer krijgt? Zoals bijvoorbeeld een schadevergoeding, gemaakte studiekosten of een geldlening?

Mag u als werkgever bepaalde kosten verrekenen met het loon van uw werknemer? Dat hangt ervan af. Vooropgesteld dat dit aan regels is gebonden, is het ook van belang of u wilt verrekenen tijdens het dienstverband of pas aan het einde van het dienstverband.

Verrekenen tijdens het dienstverband
Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor het verreken met het loon tijdens het dienstverband. Ten eerste moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet, ofwel 90% van de bijstandsnorm. Van dit deel van het loon, moet u als werkgever ‘afblijven’. Uw werknemer moet immers ook nog boodschappen kunnen doen en in de winter de verwarming kunnen stoken.

Ten tweede moet het te verrekenen bedrag een duidelijk en opeisbaar bedrag zijn, dat bovendien slechts in enkele gevallen met het loon mag worden verrekend. Waar kunt u dan aan denken?

Denk aan bijvoorbeeld een verstrekte geldlening aan uw werknemer. Zorg dan wel voor een door beide partijen ondertekende geldleningsovereenkomst, met duidelijk afspraken over aflossingsbedragen en -termijnen en rente. Hetzelfde geldt overigens voor – min of meer – vergelijkbare situaties, waarin u iets verkoopt of verhuurt aan uw werknemer. Zorg ook dan voor een goede koopovereenkomst respectievelijk huurovereenkomst.

Of denk aan een fout van uzelf of uw salarisadministrateur, waardoor het loon per ongeluk dubbel aan uw werknemer is betaald. Los van het feit dat uw werknemer zal begrijpen dat hij van het teveel betaalde loon niet direct kan gaan shoppen, dient uw werknemer dit ook conform de wet terug te betalen, als zijnde onverschuldigd betaald. Of – en dat mag dus ook – u verrekent het teveel betaalde met het loon in de volgende salarisronde.

Denk ook aan een boeteclausule in de arbeidsovereenkomst, die is gesteld op overtreding van voorschriften in de arbeidsovereenkomst. Indien een dergelijke boeteclausule schriftelijk (met handtekeningen!) is overeengekomen, dan kunt u bij overtreding door de werknemer de boete (tot een maximum) verrekenen met zijn loon.

Ten slotte: een werknemer kan altijd per ongeluk schade aan bedrijfseigendommen veroorzaken. In principe draagt u als werkgever hiervan het risico en de kosten. Anders wordt het als uw werknemer het wel heel bont maakt en er – volgens de wet – opzet of bewuste roekeloosheid in het spel is. Ook dan kunt u de schade verrekenen met het loon van uw werknemer. Overigens is dan de vraag gerechtvaardigd of er überhaupt nog een basis is voor een goede samenwerking in de toekomst. Een mooi bruggetje naar het verrekenen met loon aan het einde van het dienstverband.

Verrekenen aan het einde van het dienstverband
Aan het einde van het dienstverband, is het eenvoudiger om te komen tot een verrekening van bedragen. Dit vloeit logischerwijze voort uit de zogenoemde eindafrekening. Na het nodige ‘plussen’ en ‘minnen’, moet immers voor beide partijen duidelijk zijn wat er onder aan de streep betaald moet worden. Zonder ‘open eindjes’ moeten partijen definitief afscheid van elkaar kunnen nemen.

Bij het einde van het dienstverband, kunnen in principe alle gevallen zoals hiervoor behandeld, verrekend worden met de eindafrekening. Als het maar om duidelijke en opeisbare bedragen gaat. Een andere veel voorkomende vorm van verrekening aan het einde van het dienstverband, is die van de verrekening van studiekosten. Een interessant onderwerp, waar ik in mijn volgende column op zal ingaan!

Geboortejaar: 1977
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0