Werknemer weer te laat!

Column Juridisch:

Al zeven jaar werkt uw bedrijfsleider tot ieders tevredenheid bij u in de zaak. Er is echter één maar: hij komt structureel te laat op het werk. Recentelijk hebben de eerste klanten zelfs een paar keer voor een gesloten deur gestaan. Dit levert niet alleen ergernis op, maar u dreigt nu ook concreet (vaste) klanten te verliezen. Voor u is de maat vol: u wilt hem op staande voet ontslaan. Kan dit zomaar? Het antwoord luidt: ja, mits de bedrijfsleider herhaaldelijk en uitdrukkelijk is gewaarschuwd en er geen excuserende omstandigheden zijn.

Een ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Naast dat er sprake moet zijn van een dringende reden, moet u als werkgever het ontslag op staande voet ook onverwijld geven. In simpel Nederlands: bij een ontslag op staande voet moet u als werkgever snel optreden.

Een opzegging wegens een dringende reden kan alleen, als een snelle beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is. Dan moet er sprake zijn van gedragingen of eigenschappen van de werknemer die zodanig zijn, dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De werkgever zegt in zo’n geval de arbeidsovereenkomst per direct op, wat wil zeggen dat hij geen opzeggingstermijnen in acht neemt. Ook is er geen ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf vereist. Wel dient de werkgever de opzegging uitgebreid te motiveren. De motivering moet de werknemer duidelijk maken dat er een dringende reden is die met zich meebrengt dat de arbeidsovereenkomst per direct moet eindigen.

Terug naar de bedrijfsleider. U ontslaat hem op staande voet. Is daarmee de kous af? Vaak niet! De ontslagen bedrijfsleider kan het ontslag op staande voet bij de kantonrechter aanvechten door wedertewerkstelling en loondoorbetaling te vorderen. Het is vervolgens aan de kantonrechter om te beoordelen of het ontslag, gezien de concrete feiten en omstandigheden, gerechtvaardigd is. Uit rechtspraak blijkt dat te laat op het werk verschijnen, na herhaaldelijk eerder te laat komen en na herhaaldelijke en uitdrukkelijke waarschuwingen, een dringende reden kan opleveren voor een gerechtvaardigd ontslag op staande voet. Zelfs wanneer door het te laat komen de gang van zaken in het bedrijf niet ernstig belemmerd wordt en er sprake is van een lang dienstverband en goed functioneren.

Hoe vergroot u als werkgever uw kansen in een procedure? Een werknemer ‘uit het niets’ op staande voet ontslaan voor te laat komen, zonder dat daar een dossier aan ten grondslag ligt, zal niet houdbaar zijn. Het is dus zaak om bij een structurele telaatkomer een dossier op te bouwen. U kunt uw bedrijfsleider herhaaldelijk en uitdrukkelijk schriftelijk waarschuwen en daarbij de consequenties noemen bij herhaling, namelijk een ontslag. Ook kunt u de werktijden en het belang daarvan schriftelijk vastleggen en kenbaar maken aan uw werknemers. Dit kunt u bijvoorbeeld doen in een personeelshandboek of huishoudelijk reglement. Zo komt u goed beslagen ten ijs in de rechtszaal, in geval uw ontslagen werknemer zijn ontslag aanvecht.

Helaas zijn al deze voorzorgsmaatregelen geen garantie voor succes. Als uw bedrijfsleider verzachtende omstandigheden aanvoert – bijvoorbeeld drie keer te laat komen vanwege een sterfgeval in de familie of tijdelijke zorgtaken – dan is de kans groot dat de bedrijfsleider het ontslag met succes bij de kantonrechter kan aanvechten. Het verdient daarom aanbeveling om u in een concreet geval goed te laten adviseren over uw kansen en vooral ook de risico’s, wanneer u een werknemer wilt ontslaan wegens te laat komen. Te snel grijpen naar de zware sanctie van een ontslag op staande voet kan u als werkgever duur komen te staan. Schiet uzelf dus niet in de voet bij een te geven ontslag op staande voet!

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0