Werknemer zegt baan op, wat nu? (deel 2)

Column Juridisch:

Uw werknemer heeft na jarenlange trouwe dienst besloten om zijn heil ergens anders te zoeken. Zijn goed recht natuurlijk en hopelijk wenst u hem alle goeds en succes voor de toekomst. Waar moet u zoal op letten om een dienstverband correct en naar beider tevredenheid af te wikkelen?

In mijn vorige juridische column gaf ik praktische tips over uw ’eerste reactie’ als werkgever en het exitgesprek. Deze keer meer over de overdracht van werkzaamheden, het inleveren van bedrijfseigendommen en de eindafrekening.

Overdracht van werkzaamheden
Maak duidelijke afspraken met uw werknemer die zijn baan heeft opgezegd. Welke werkzaamheden moeten (persé) overgedragen worden, aan wie en wanneer? Maak dit direct bespreekbaar en concreet tijdens het exitgesprek. Is dit niet direct mogelijk, plan dan op korte termijn – maar vóór de einddatum van het dienstverband! – een vervolggesprek voor het overdragen van werkzaamheden, al dan niet met een collega erbij die het werk (in eerste instantie) zal overnemen. U zou niet de eerste werkgever zijn, die dit niet adequaat oppakt en pas na het vertrek van de betreffende werknemer, ontdekt dat deze een geheel eigen werkwijze had. Denk aan het onlogisch digitaal opslaan van documenten en het niet hanteren van een duidelijke agenda of ‘to do’-lijst. Laat uw werknemer ook een overdrachtsdocument maken van lopende zaken, vindplaatsen en contactpersonen. En loopt zijn opvolger al rond op de werkvloer? Laat deze dan inwerken door uw vertrekkende werknemer.

Inleveren bedrijfseigendommen
Uw werknemer zal de bedrijfseigendommen die hij nog in bezit heeft, moeten inleveren. Denk aan gereedschappen, specifieke bedrijfskleding, een sleutel of toegangsbadge, een laptop of een telefoon. Doorgaans gebeurt dit op de laatste werkdag van de werknemer, ook als dit eerder is dan de laatste dag van het dienstverband. Als uw werknemer bijvoorbeeld nog vakantie heeft opgenomen of is vrijgesteld voor het verrichten van werkzaamheden, dan heeft hij ook de bedrijfseigendommen niet meer nodig. Dit kan slechts anders zijn als de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen ook (geoorloofd) in privétijd gebruikt. Denk aan de leaseauto, waarvoor de werknemer fiscale bijtelling betaalt, juist om deze ook in privétijd te kunnen rijden.

Het moment van inleveren, is ook mede afhankelijk van wat de arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsvoorwaarden en specifieke bedrijfsregelingen, zoals bijvoorbeeld een leaseautoreglement, bepalen. Het is raadzaam om bij het aangaan van het dienstverband al een duidelijke clausule ‘Inleveren bedrijfseigendommen bij einde dienstverband’ overeen te komen. Dan is er in principe geen discussie mogelijk aan het einde van het dienstverband.

Eindafrekening
Als werkgever bent u wettelijk verplicht om aan het einde van het dienstverband, zorg te dragen voor een correcte eindafrekening en uw werknemer datgene uit te betalen waar hij nog recht op heeft. Als een werknemer zelf zijn baan opzegt, zal een ontslagvergoeding niet aan de orde zijn, zodat het te betalen bedrag hoofdzakelijk zal bestaan uit (netto) loon. Vergeet echter niet de andere (eventuele) vergoedingen.

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst wordt de vakantietoeslag (vakantiegeld) naar rato uitbetaald. Ook de door de werknemer opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen, worden in geld uitgekeerd. Omdat de belastingdienst een dergelijke uitkering in geld fiscaal maximaal belast, kan het voor de werknemer raadzaam zijn om nog vakantiedagen op te nemen voor zijn vertrek. Doe dit wel in onderling overleg, nadat uw werknemer voor een correcte overdracht heeft gezorgd.

Bent u op enig moment met uw werknemer een (rechtsgeldig) studiekostenbeding of -overeenkomst overeengekomen? Dan kan het zo zijn dat uw werknemer deze door u betaalde studiekosten, of althans een deel daarvan, terug moet betalen. Minder vaak voorkomend, zijn bijvoorbeeld verrekeningen van teveel betaald loon of een aan de werknemer verstrekte geldlening.

Ten slotte
Als uw werknemer zijn baan opzegt, moet u aan heel wat denken, zoals het exitgesprek, de overdracht van werkzaamheden, het inleveren van bedrijfseigendommen en de eindafrekening. Zorg dat u hier goed op voorbereid bent met bijvoorbeeld een checklist!

Geboortejaar: 1977
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0