Wijziging ontslagrecht deel 2

Column Juridisch:

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid:
wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015 (deel 2)

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is en wordt het Nederlandse arbeidsrecht in 2015 definitief gefaseerd gewijzigd. De wijzigingen per 1 juli 2015 zien met name op het ontslagrecht. In deel 1 ben ik ingegaan op ‘procederen onder het nieuwe ontslagrecht’. In deel 2 ga ik in op de actievere rol van de werkgever, het belang van een goed personeelsdossier en de bedenktermijn.

Actievere werkgever
De nieuwe Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat een werkgever een algemene verplichting heeft om na te gaan of een werknemer, al dan niet met behulp van scholing, binnen een redelijke termijn herplaatsbaar is in een passende, vervangende functie. Ook wordt van een werkgever verwacht dat hij een werknemer tijdig van disfunctioneren in kennis stelt, dat hij hem in voldoende mate in de gelegenheid stelt om zijn functioneren te verbeteren én dat de ongeschiktheid van de werknemer niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Dat was in feite altijd al zo, alleen is dit nu expliciet als een verplichting voor de werkgever in de wet verankerd. Meer nog dan voorheen, wordt van de werkgever dus een actieve rol verwacht en een duidelijker onderbouwing van zijn inspanningen.

Personeelsdossier niet op orde? Sterkere onderhandelingspositie werknemer!
In deel 1 gaf ik al aan dat door de striktere toetsing door de kantonrechter (en het UWV) aan de wet (onder meer aan de hiervoor genoemde wettelijke vereisten voor een actievere werkgever), de kans reëler wordt dat een inhoudelijke ontslagprocedure überhaupt niet tot een ontslag leidt. Misschien dat u(w advocaat) daarom op voorhand al inziet dat met een mager personeelsdossier naar de kantonrechter gaan voor een ontslag onder het nieuwe ontslagrecht, een riskante onderneming wordt. In dat geval kunt u uiteraard nog steeds eerst een beëindigingsvoorstel aan uw werknemer doen ter beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Echter, uw werknemer zal zich onder het nieuwe ontslagrecht nog meer gesterkt voelen door een personeelsdossier dat niet op orde is. Door te schermen met het laten aankomen op een inhoudelijke ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, met een reëel risico dat de kantonrechter het verzoek afwijst, kan uw werknemer in een onderhandeling de prijs opdrijven.

Bedenktermijn
Stel, u komt er met uw werknemer toch uit en legt de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Voorheen was er dan duidelijkheid. Nieuw is – houd daar dus rekening mee! – dat een werknemer nu een wettelijke bedenktermijn heeft van twee weken, waarbinnen hij zonder opgaaf van redenen de vaststellingsovereenkomst kan ontbinden. Dan begint het liedje van voor af aan. Of uw werknemer gaat weer vrolijk aan de slag, de onderhandelingen worden heropend of u start een inhoudelijke procedure bij UWV of kantonrechter. Waarna de werknemer na een inhoudelijke procedure bij UWV of kantonrechter ook nog eens in hoger beroep kan gaan, een noviteit in het Nederlandse arbeidsrecht.

Conclusie
Is het alleen maar slecht nieuws voor u als werkgever? Zeker niet! Ondanks de ingrijpende wetswijzigingen en het risico dat u moeilijker tot een ontslag van een werknemer komt, blijft de basis in het ontslagrecht nog steeds het individuele personeelsdossier. Hoe beter u het personeelsdossier op orde hebt, hoe groter uw kansen zijn in een onderhandeling en/of een inhoudelijke procedure. Dat was altijd al zo en dat blijft zo. Een werknemer zal heel wat minder noten op zijn zang hebben, als de inhoud van het personeelsdossier hem overduidelijk naar de uitgang dirigeert.

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0