Wijziging ontslagrecht deel 3

Column Juridisch:

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid:
wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015 (deel 3)

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, is en wordt het Nederlandse arbeidsrecht in 2015 definitief gefaseerd gewijzigd. De wijzigingen per 1 juli 2015 zien met name op het ontslagrecht. De vorige keer ben ik in deel 1 ingegaan op “procederen onder het nieuwe ontslagrecht” en in deel 2 op de actievere rol van de werkgever, het belang van een goed personeelsdossier en de bedenktermijn. In deel 3 ga ik  – in aanvulling op deel 1 – in op de mogelijkheid van hoger beroep.

In de vorige twee delen, zagen we dat de werknemer in een ontslagzaak een sterke(re) onderhandelingspositie heeft als u als werkgever het personeelsdossier niet goed op orde hebt. Dat was altijd al zo, maar het belang van een goed onderbouwd personeelsdossier is onder het nieuwe ontslagrecht nog groter geworden, omdat bij het ontbreken daarvan in een ontbindingsprocedure, een grotere kans bestaat dat de kantonrechter het ontbindingsverzoek zal afwijzen. Ook kan uw werknemer schermen met de wettelijke bedenktermijn. Daar komt nog een ijzer in het vuur bij voor de werknemer om zijn onderhandelingspositie te versterken, namelijk door in hoger beroep te gaan of daar mee te dreigen.

Hoger beroep
Uw werknemer kan dus ook schermen met de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. “Hoger beroep?” hoor ik u denken. Ja, hoger beroep, een noviteit in het Nederlandse arbeidsrecht. Vanaf 1 juli 2015 staat zowel ten aanzien van een beschikking tot vernietiging van de opzegging met toestemming van het UWV, herstel van de arbeidsovereenkomst als ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, hoger beroep (en cassatie) open. Hoger beroep schorst de tenuitvoerlegging van de beschikking overigens niet, zodat in de praktijk een ietwat vreemd aandoende situatie kan ontstaan. Zo kan een werknemer worden ontslagen, zodat deze ook niet meer op de werkvloer verschijnt, hetgeen op een later moment door een hogere rechter kan worden teruggedraaid. Waarna uw werknemer weer op maandagmorgen bij u op de stoep staat.

Korte vervaltermijnen
Houd er rekening mee dat er korte vervaltermijnen gelden van twee maanden (voor vernietiging en herstel van de arbeidsovereenkomst) en drie maanden (indien het een verzoek met betrekking tot de transitievergoeding betreft). Houd hier dus rekening mee als u een hoger beroep overweegt, door tijdig juridisch advies in te schakelen. Want niet alleen de werknemer kan in hoger beroep gaan, maar ook u als werkgever.

Conclusie
Decennia lang kende het Nederlandse ontslagrecht geen mogelijkheid van hoger beroep. Het is dus een echte noviteit. Op het eerste oog lijkt een hoger beroeps mogelijkheid niet te passen bij het ontslagrecht, omdat partijen – doorgaans – snel duidelijkheid wensen over de vraag of een werknemer nu wel of niet ontslagen wordt.

Is de verwachting dat er veel geprocedeerd zal worden in hoger beroep? Ik denk het niet. Het risico op ellenlange en kostbare procedures – waar niemand bij gebaat is –  kunt u als werkgever afkopen door een hogere ontslagvergoeding aan de werknemer aan te bieden, in ruil voor finale kwijting. Naar verwachting is met de hoger beroeps mogelijkheid dus een extra wapen aan de werknemer gegeven om zijn of haar onderhandelingspositie te versterken.

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0